Børnehuset Stoppestedet

Krop og bevægelse

Læringstema - Krop og bevægelse

Definition

Læringsmål

Handleplan

Børn med særlige behov

Forældrebestyrelsesinddragelse

Dokumentation

 

Definition

Vi forstår krop og bevægelse som det at udforske og magte kroppens muligheder; at kende dens begrænsninger samt at acceptere og forstå nødvendigheden af sammenhæng mellem sundhed, krop og velvære.

Det er vores ansvar, at børnene får plads og rum til at bevæge sig, derfor må børnene færdes næsten over alt i huset og ugen er tilrettelagt, så børnene kommer ud.

Læringsmål

Derfor vil vi arbejde for, at

  • Skabe plads og rammer for fysisk udfoldelse

  • Børnene får mulighed for at opleve glæde ved bevægelse og kropslige udfordringer

  • Børnene får indsigt i kroppens funktioner og dens betydning for sundhed og velvære.

Handleplan

Det gør vi ved, at de 0 – 2-årige

Børn i orange gruppe lærer at kende egen krop ved at være med i bevægelses lege (rytmik) og ved at komme på tur, men også ved at de kan bevæge sig rundt i huset, ved at kravle op og ned af borde og stole og lære at klare trapperne til legepladsen.

I blå gruppe bruger vi rytmik/bevægelse, der indeholder f.eks. at kravle, rulle/trille, krybe, klatre op og hoppe ned. Målet er, at børnene gør disse bevægelser så mange gange, at de gør dem uden at tænke over bevægelsen. Bevægelserne bliver ”automatiseret”. Det hjælper dem til at koordinere bevægelser, så de f.eks. kan cykle på trehjulet cykel eller gynge selv.

Børnene er aktivt deltagende i bleskift, påklædning, borddækning osv. I det hele taget er dagen organiseret, så børnene har tid til at være med i vore daglige gøremål, men vi tager også tid til at tage udgangspunkt i det, børnene selv synes er sjovt og planlægger efter det.

Med udgangspunkt i tidligere fokuspunkt om børns sundhed har vi bl.a. indarbejdet fornuftige rutiner vedrørende hygiejne og psykisk sundhed. Disse gennemgås hvert år efter flytningen.

Vi river/maler/tegner/limer, så børnene får kendskab til forskellige materialer og får stimuleret sanserne.

Det gør vi ved, at de 3-6-årige

Børnene i gul gruppe har en fast tilbagevendende aktivitet, der hedder rytmik og bevægelse. Her arbejder vi hen imod øget kropsbevidsthed (hvor på kroppen sidder ”tingene”), og at turde, at komme ud af balance, snurre gynge, vippe. Vi leger lege, der indeholder f.eks. at skulle rulle, hoppe, hoppe på ét ben, slå kolbøtter. Vi arbejder hen mod, at børnene i løbet af året i gul gruppe kan gå ”frit op og ned ad trapper med fodskifte” og vi begynder at lære begreberne: foran, bagved, på, i, osv.

I rød gruppe har vi den samme aktivitet, og laver bl.a. sanse og begrebslege, der skal udvikle selvbevidsthed. Vi øver os f.eks. på at kaste (retningskast) og gribe bolde, på at gå balance, hoppe fremad på to ben og hoppe på ét ben. Det er aktiviteter, der udfordrer kroppens grænser, så børnene får fornemmelsen: ”se hvad jeg tør – kan!”.

I grøn gruppe til rytmik/bevægelse arbejdes med at styrke kroppen og få mod til at ”have styr” på hele kroppen, f.eks. skulder, nakke. Der arbejdes også med at kunne ”to ting på én gang”: f.eks. at kunne hoppe og samtidig tale/synge eller at kunne høre og derefter udføre en handling med flere elementer, f.eks. ”løb først rundt i en cirkel, derefter rundt langs væggen og når I har gjort det, så skal I lægge jer ned.” Desuden arbejdes der med strukturerede lege, med fælles lege og med at ”opvise” for andre, og med holdspil som f.eks. fodbold. Der arbejdes hen mod, at børnene kan køre på to-hjulet cykel og at de kan sjippe.

Vi tilrettelægger fælles aktiviteter inde og ude ex. olympiade og skov og har faste turdage og smør selv-aktivitet med temaet sundt/usundt.

Børn med særlige behov

I den planlægningsguide Stoppestedet udarbejder for de enkelte læreplanstemaer/aktiviteter, indgår hvordan vi vil arbejde med de børn, der hindres i at nå de mål eller ikke får det ud af aktiviteterne, som vi tilbyder.

På møder i pædagogteamet arbejdes med iagttagelser/observationer for at kvalificere arbejdet med børnegruppen.

Forældrebestyrelsesinddragelse

Forældrebestyrelsen inddrages løbende på bestyrelsesmøderne

Dokumentation

Der dokumenteres ved udarbejdelse af planlægnings- og evalueringsguide og i nyhedsbreve. I det daglige dokumenteres med beskrivelser på en ophængt blok og med fotos.

I Stoppestedet arbejdes med læreplanstemaerne udfra et, et års-hjul, således at vi gennem et år kommer til at arbejde med alle 6 temaer.

Efter afslutning af et læreplanstema udarbejdes en evalueringsguide. Evalueringsguiden udarbejdes også efter enkeltaktiviteter, både fælles aktiviteter og i de enkelte grupper.

Læreplanen offentliggøres på hjemmesiden, samt ved uddeling til forældrene